www.oorlogsschriften.nl is een productie van het
Fries Verzetsmuseum - Leeuwarden

Samenstelling, research en sitebouw
Gea Bakker
Wout Ivo Sijtsma
Mostert & van de Kamp, multimediamakers - Assen

Vormgeving
Rudi Stuve, Leeuwarden - Mostert & van de Kamp, Assen

Advisering
Geschiedeniswinkel RUG Groningen

Dit project kon gerealiseerd worden dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS - Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII