Wat kan ik vinden op de website ?

Deze website presenteert de volledige tekst van de tien Oorlogsschriften van To Hofstra.
Tijdens de Duitse bezetting begon To Hofstra de gebeurtenissen om haar heen te beschrijven in haar schriften. Daarin bewaarde zij ook allerlei typische oorlogsmaterialen. De site bevat ook aanvullende informatie over de schrijfster en haar familie, over de Tweede Wereldoorlog, een verklarende woordenlijst en een plaatsnamenregister.

De website is op twee manieren te gebruiken.
Elke websitebezoeker kan eenvoudig digitaal bladeren en lezen in de originele Oorlogsschriften. Klik daarvoor op een schrift naar keuze boven aan het scherm en blader heen weer met behulp van de pijltjes. Klikken op een opengeslagen pagina vergroot de pagina tot een leesbaar formaat. Er verschijnt een pop-up schermpje met de getypte versie van de handgeschreven tekst wanneer de muiscursor in de linker- (soms rechter-)marge van een stuk handgeschreven tekst wordt geplaatst. Het pop-up schermpje verdwijnt weer als de muiscursor er over beweegt.
Dmv. ikoontjes, bovenaan de vergrote pagina, zijn de namenlijst, woordenlijst en de plaatsnamenlijst te raadplegen. Ook is er een ikoon waarmee de betreffende pagina kan worden geprint.
Een groot aantal woorden, begrippen, foto's, materialen en krantenartikelen is aanklikbaar (de cursor verandert dan in een handje). Het betreffende onderdeel wordt toegelicht, uitgelegd, vergroot of uitgevouwen (krantenartikel).
Het is ook mogelijk om informatie over de inhoud van de schriften te krijgen zonder ze allemaal door te moeten bladeren. Het gebruikersmenu links in het scherm rubriceert de informatie uit de schriften op onderwerp. Hier staat verder een biografie over To en haar familie en informatie over de tweede wereldoorlog. Klikken op een hoofd-item in het gebruikersmenu geeft een introductie en uitleg over de inhoud van de verschillende sub-items.
De knoppen onder in het scherm bieden hulp bij het surfen over de site. Dit infoscherm is altijd terug te vinden onder het gloeilampje onder in het scherm.