Woordenboek

Introductie

Op alfabet is een alfabetische lijst met woorden die voorkomen in de Oorlogsschriften. Het zijn woorden die tijdens de oorlogsjaren veel worden gebruikt. In haar schriften heeft To zelf ook al enkele woordenlijsten gemaakt. Bij de woorden in het Woordenboek staat een uitleg.

Met zoeken is het mogeleijk de (handgeschreven) tekst van To te doorzoeken op bepaalde woorden. Er wordt dan aangegeven in welke schriften en op welke bladzijden dat woord voorkomt.