bijlagen
     
  terug naar bladeren    


  • Vier (4) blocnoteblaadjes met daarop een parodie op het Wilhelmus.
  • Registratiekaart voor het inleveren van metalen. (24 sept. 1941)
  • Een brief van de "Algemene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk" bestemd voor afkondiging van den kansel. (10 oct. 1941)
  • Krantenartikel (6 mei 1940): "Duitsche pers zingt den lof van het luchtwapen."
  • Krantenartikel (20 oct. 1940): "Oude materialen mag men niet vernietigen"
  • Twee (2) blocnoteblaadjes met daarop een (verkorte) weergave van de opening van Radio Oranje. (28 juni 1940)