bijlagen
 
     
terug naar bladeren  • Brochure: "Meer brood voor Europa"
  • Brief algemene synode Ned.Hervormde kerk 20 Juli 1942
  • Inlichtingenformulier ter verkrijging van aardappelkaarten (20 aug. 1942)
  • Schriftblaadje: "artikelen die er helemaal niet meer zijn"
  • Vouwblad : "Flinke kerels voor…." (oproep tot aanmelding bij de Waffen SS).
  • "De Vliegende Hollander" nr.16 woensdag 8 december 1943.
     verspreid door de geallieerde luchtmacht op weg naar Duitschland.
  • Krantenartikel: "herfst 1942"