bijlagen
 
     
terug naar bladeren


 • Een brief (juni '43) van een boer aan vader Hofstra.
 • Een brief van de algemene synode van de Ned. Hervormde kerk.
 • Aanmeldingskaart voor de arbeidsinzet van 6 mei 1943.
 • Kaart van het departement van Binnenlandse Zaken: toestemming voor het houden van een vergadering op 17 maart 1943
 • Slachtvergunning voor een schaap/lam/varken
 • Opplakvel voor bonnen
 • Brochure betreffende verzorging Familieleden, vrijwilligers, Waffen-SS en Ned. Legioen.
 • Aanvraagformulier voor het bekomen van een bewijs van
  vrijstelling voor de vordering van een herenrijwiel Gemeente Sneek.
 • Krantenplaatjes.