(februari 1943 - september 1943) 
"De liefde tot zijn land is een ieder aangeboren"
 
4 febr 1943 - 18 sept 1943
Het vierde Oorlogsschrift is dik. To plakt er veel in: etiketten van surrogaatartikelen, bonnen en bonboekjes, foto's, brieven van familieleden, krantenberichten en zelfs een stukje wc-papier. Bijzonder is het krantje 'De Wervelwind' uit november 1943, dat door een geallieerd vliegtuig boven Nederland is uitgestrooid. Het meest opvallende voorwerp in dit Oorlogsschrift is de kogel die To van haar vader heeft gekregen. Verder staan er enkele karikaturen en moppen in dit Oorlogsschrift. Oorlogsschrift 4 eindigt met hoopvolle opmerkingen over de geallieerden die binnenkort Europa zullen bevrijden...
open het Oorlogsschrift