bijlagen
 
     
terug naar bladeren

  • Boekje / Leaflet: ‘de Wervelwind’ (november 1943)
  • Aanvrage brandstoftoewijzing.
  • Distributiekaart voor drinkwater.
  • N.V. Nederlandse Spoorwegen, Station Heerenveen.
  • Karikatuur van Hitler.
  • Briefje van het Departement van Landbouw en visserij, Rijksbureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd, 2 mei 1944.
  • Klantenkaart voor het kopen van een dweil.
  • Sonderausweis geldig van 29 maart 1944 tot 5 april 1944.
  • Een briefje van het Rijksarbeidsbureau betreffende overplaatsing kamp "Eerde" te Ommen naar Oosterwolde (Fr.) 7 januari 1944.
  • Bewijs van indiening bij de distributiedienst op 13 maart 1944 ter verkrijging van een bon voor schoenen.