bijlagen
 
     
terug naar bladeren
 • Kaartje: 5 mei Nederland herrezen.
 • Briefjes met aantekeningen van To met verwijzing naar blz.146 in het schrift, To gebruikte de schriften na de oorlog in haar lessen tijdens haar werk als onderwijzeres in het jeugdwerk.
 • Een brief aan de Kerkeraden, 15 april 1945.
 • Een boekje: "Van koken en stoken"- "hou zadel".
 • Brochure: Aan de meisjes en jonge vrouwen.
 • Een krantenpagina uit Friesche Courant van 13 april 1945.
 • Dankstond voor de bevrijding van Sneek, woensdag 18 april 1945.
 • Leeuwarder Koerier 24 april 1945
 • Boodschap van de Nederlands Hervormde Kerk april of mei 1945.
 • Brochure: Hulp aan Holland van het Comité Sneek voor hulp aan Holland.
 • Aankondiging van de orgelbespeling.
 • Het Canadese volkslied 1.
 • Het Canadese volkslied 2.
 • Programmaboekje van de orgelbespeling op 3 mei 1945.
 • Kaartje van P. Bijlsma - levensmiddelenbedrijf.
 • Stencil: Frontnieuws mei 1945.
 • Friesch Dagblad 18 mei 1945
 • Pamflet: Oproep tot het Nederlandse Volk.
 • Dominion Day Service, Holland 1 juli 1945.
 • Church Service 8 juli 1945.
 • Een kaart in het nederlands en het duits betreffende motorrijtuigen.
 • Bericht van de Wehrmachtbefehlshaber an alle Kraftfahrzeughalter.
 • Krantenpagina Capitulatie 5 mei 1945.
 • Paspoort van Bakker, Anna P. voor een dienstreis geldig van 10 juli 1945 tot 10 augustus 1945.
 • Een brief van De Militaire Commissaris in de provincie Friesland, machtiging tot verhoor van Mevr. Beck 14 juni 1945 voor accoord getekend op 18-6-1945.
 • Een overlijdensadvertentie.
 • Ontheffing van het trekverbod gedurende 18 mei 1945 tot 29 mei 1945.