(november 1945 - maart 1946)
"The Newspaper"
 
3 nov 1945 - 7 maart 1946
Het tiende en laatste Oorlogsschrift staat in het teken van het Canadese Perth-regiment. Het schrift bevat talloze krantenberichten over het regiment van de bevrijders. Het Engelstalige weekblad van het Perth-regiment, 'The Perthonian', bevat stukjes die door To worden overgeschreven in haar Oorlogsschrift- zonder ze in het Nederlands te vertalen. Tot slot beschrijft To het afscheid en vertrek van het regiment uit Sneek. Het laatste Oorlogsschrift eindigt met een krantenbericht over het verwoeste Duitsland.
open het Oorlogsschrift