Schrift 1 - Pagina 2

Woensdag 8 Mei 1940

De intrekking der Verloven
Een redevoering van minister Eden
Nederland en de internationale toestand
Donderdag 9Mei 1940
Tweede Kamer; vergadering.
De internering van Mr. Rost van Tonningen(Soerabaja, 19 februari 1894 – Scheveningen, 6 juni 1945) Meinaud Marinus Rost van Tonningen was Nederlands politicus en lid van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Hij was voorstander van een volledige opname van Nederland in een groot en machtig Duitsland. Tijdens de oorlog was hij onder meer directeur van de Nederlandsche Bank. Hij pleegde na de oorlog zelfmoord in de gevangenis. .

De treinenloopDienstregeling, het volgens een bepaald tijdschema rijden van de treinen. Pas na de bevrijding gingen de treinen weer volop rijden en was de treinenloop weer normaal. zaterdag weer normale dienstregeling op alle lijnen. Postduivenvervoer tijdelijk gestaakt. Waarschuwing aan automobilisten van den commandant der Vesting HollandEen complex van linies en stellingen in het westen van Nederland, met permanente verdedigingswerken. In de Tweede Wereldoorlog heeft de Vesting Holland zowel bij het begin als bij het einde van de oorlog een rol gespeeld bij de krijgsverrichtingen op Nederlands gebied. De vesting heeft tegenwoordig geen betekenis meer.Een complex van linies en stellingen in het westen van Nederland, met permanente verdedigingswerken. In de Tweede Wereldoorlog heeft de Vesting Holland zowel bij het begin als bij het einde van de oorlog een rol gespeeld bij de krijgsverrichtingen op Nederlands gebied. De vesting heeft tegenwoordig geen betekenis meer..
Spion in dancing ? De schildwachten langs onze kust. Brussel constateert afnemende spanning De scheepvaart op de Nederl. binnenwateren. Ook Engeland stelt de doodstraf op spionnage. De algemene dienstplicht in Engeland.

Vrijdag 10 Mei 1940
Om 3 uur  's nachts begon de Duitse aanval.
Engeland en Frankrijk gaan ons onverwijld helpen. Troepen over de grens en vliegaanvallen. Maatregelen tot hulpverlening aan Nederland en België. Wantrouwt alle radioberichten en strooibiljettenBiljetten die op diverse manieren verspreid werden om iets bekend te maken.. Communiqué van het algemeen hoofdkwartier. Bekendmaking van de minister-president: Beroep op moed en kalmte der bevolking
De maatregelen te A'dam. Onze stad voorlopig des avonds verduisterd.
Maatregelen inzake de drukpers
De radiodistributie bedrijven
Niet noodzakelijke telefoongesprekken zijn verboden.
Schrift 01 - Pagina 002 - Bijlagen en details
Pagina / 069