Schrift 1 - Pagina 0

Leeswijzer oorlogsschriften To Hofstra

In het eerste schrift schrijft To voornamelijk puntsgewijs gebeurtenissen op die ons inzicht geven wat er allemaal gebeurde in de meidagen van 1940 en daarna over gebeurtenissen in 1941.
Ze heeft dit geschreven in een onzekere onstuimige periode, tijdens het begin van de oorlog. Vanaf schrift 2 schrijft To meer verhalend.

To haar handschrift verandert door de jaren heen. Er is gekozen om haar handschrift letterlijk te vertalen, inclusief afbrekingen op de pagina.

Je kunt inzoomen op de pagina om de afbeeldingen beter te bekijken.

Personen en moeilijke woorden worden in de tekst toegelicht en uitgelegd

Wanneer er een paperclip actief staat, dan kun je klikken op een bijlage of een detail
Pagina / 069